Blog

Hier is WinBooks Connect

29 mrt

Fiduciaires zien hun aantal klanten gestaag aangroeien en dus moeten ze steeds meer dossiers en documenten beheren.

De bedrijven van hun kant stellen hogere eisen aan de controle van hun cijfers. De klanten van de fiduciaires willen bovendien betere en gemakkelijkere toegang tot hun gegevens. En meer mobiliteit.

De uitwisseling van gegevens tussen de fiduciaire en zijn klant loopt niet altijd van een leien dakje. Er is vaak te weinig gestructureerde en gebruiksvriendelijke communicatie tussen de klant, de fiduciaire en de software. Het gemeenschappelijke uitwisselingsplatform WinBooks Connect biedt tools die de toegang tot documenten en de uitwisseling ervan vergemakkelijken.

WinBooks Connect is een gemeenschappelijke toegangspoort voor boekhouder én klant, met een gamma services waartoe u op elk ogenblik via internet toegang hebt. WinBooks Connect vormt de basis van het tweespan boekhouder-klant.

WINBOOKS ZET FOCUS RESOLUUT OP DE TOEKOMST

WinBooks Connect is de verbinding tussen de fiduciaire, zijn klant, en alle wettelijke en boekhoudkundige stukken van de onderneming. Dit WinBooks-portaal maakt uitwisseling en opslag van documenten mogelijk, net als doelgerichte en voortdurende communicatie met de boekhouder. De toepassing is ontworpen voor maximaal gebruikersgemak.

Voordelen van WinBooks Connect voor de boekhouder:

– In het WinBooks-dossier van de klant krijgt u automatisch een melding zodra er nieuwe aankoopfacturen klaar staan.
– Als u de herkenning van Virtual Invoice van WinBooks gebruikt, dan worden de coderingen automatisch aangeboden.
– U heeft toegang tot alle extra informatie die uw klant heeft ingevoerd.
– De toegang die uw klant heeft tot de gratis facturatiemodule leidt naadloos tot een automatische doorvoer in zijn WinBooks-boekhouddossier.
– U ‘pushed’ de btw-aangifte en alle bijbehorende rapporten voor de klant zoals balans, aflossingstabel, saldi,… naar het portaal. Daar heeft hij rechtstreeks toegang toe.
– Via het takenbeheer vraagt u uw klant om bepaalde bewijsstukken te bezorgen.
– U krijgt een bericht zodra die documenten klaar staan. Dat is een heel handige functie, vooral bij de afsluiting van het boekjaar.

Voordelen van WinBooks Connect voor de klant:

– Verstuurt al zijn aankoopfacturen naar het portaal – via e-mail of upload.
– Krijgt toegang tot de gratis facturatiemodule.
– Ontvangt een bericht over de vervaldag voor de betaling van zijn btw en kan in detail de gegevens van mijn btw-aangifte zien.
– In de kalender en het takenbeheer zijn alle afspraken en opdrachten terug te vinden, maar ook de boekhoudkundige vervaldata.
– Heeft overal en op elk ogenblik toegang tot alle stukken uit zijn boekhouddossier, dankzij het archiveringssysteem.

Bekijk de video

Share this: